Category Archives: EkoEncyklopedia

Energia biomasy

Biopaliwa, ze względu na stan skupienia podzielić można na stałe, płynne oraz biogaz występujący w postaci gazowej. Biopaliwa stałe używane mogą być na cele energetyczne w procesach bezpośredniego spalania, gazyfikacji oraz pyrolizy w postaci:

• drewna i odpadów drzewnych (w tym zrębków z szybko-rosnących gatunków drzewiastych tj.: wierzba, topola)

• słomy jak i ziarna (zbóż, rzepaku)

• słomy upraw specjalnych roślin energetycznych z rodziny Miscanthus, Topinambur itp.

• osadów ściekowych,

• makulatury,

• szeregu innych odpadów roślinnych powstających na etapach uprawy i pozyskania jak też przetwarzania przemysłowego produktów (siana, ostatek kukurydzy, trzciny cukrowej i bagiennej, łusek oliwek, korzeni, pozostałości przerobu owoców itp.)

 

Oddziaływania nieantagonistyczne


 

 

   SYMBIOZA – jest to taki rodzaj wzajemnych zależności pomiędzy organizmami różnych gatunków, z     których oba organizmy mają korzyści. Specjalnym rodzajem symbiozy jest mutualizm czyli taka               symbioza mutualistyczna, w której dwa gatunki są ze sobą nierozerwalnie powiązane i nie mogą w             oderwaniu od siebie prawidłowo funkcjonować.

Oddziaływania antagonistyczne

Oddziaływania antagonistyczne są to takie interakcje pomiędzy osobnikami różnych gatunków, w których przynajmniej jedna z populacji ma straty, natomiast druga albo jedynie na tym nie traci albo również odnosi korzyści.

Populacje

Populacja to zespół osobników tego samego gatunku, mogących się skutecznie i swobodnie krzyżować, zajmujacy tę samą niszę ekologiczną.
Właściwościami populacji są liczebność, rozrodczość, śmiertelność, rozprzestrzenianie się i struktura.
Liczebność to ilość osobników składających się na populację.
Rozrodczość to stosunek liczby nowo urodzonych osobników do liczebnosci całej populacji.
Śmiertelność jest pojeciem przeciwstawnym rozrodczości, dotyczy umieralności osobników populacji. Śmiertelnośc obrazują tzw. krzywe przeżywania.

stat4u