Monthly Archives: Styczeń 2012

Twórczość ekologiczna

Teraz troszeczkę przerwy od nudnych artykułów i natłoku informacji. Teraz mały przerywnik artystyczny, prezentujemy twórczość uczniów ZSZ PGNIG im. Walerego Goetla w Krakowie.

 

Energia biomasy

Biopaliwa, ze względu na stan skupienia podzielić można na stałe, płynne oraz biogaz występujący w postaci gazowej. Biopaliwa stałe używane mogą być na cele energetyczne w procesach bezpośredniego spalania, gazyfikacji oraz pyrolizy w postaci:

• drewna i odpadów drzewnych (w tym zrębków z szybko-rosnących gatunków drzewiastych tj.: wierzba, topola)

• słomy jak i ziarna (zbóż, rzepaku)

• słomy upraw specjalnych roślin energetycznych z rodziny Miscanthus, Topinambur itp.

• osadów ściekowych,

• makulatury,

• szeregu innych odpadów roślinnych powstających na etapach uprawy i pozyskania jak też przetwarzania przemysłowego produktów (siana, ostatek kukurydzy, trzciny cukrowej i bagiennej, łusek oliwek, korzeni, pozostałości przerobu owoców itp.)

 

stat4u