Gaz łupkowy

Gaz z łupków (gaz łupkowy) – gaz ziemny, uzyskiwany z łupków osadowych.

Pierwsze próby wydobycia gazu z łupków podejmowano już w XIX wieku, jednak ze względu na niewielką przepuszczalność skał, niewystarczającą do zapewnienia przepływu gazu do odwiertu, nie udało się wykorzystać jego źródła.

Pozyskiwanie gazu ze skały o niskiej przepuszczalności wymaga jej perforacji.  W ciągu ostatnich lat opracowano technologię kruszenia hydraulicznego, aby stworzyć sztuczne pęknięcia w okolicy odwiertów.

Złoża łupków gazowych w porównaniu do innych typów złóż gazu ziemnego. A – konwencjonalny gaz, B – warstwa nieprzepuszczalna, C – łupki bogate w gaz, D – gaz piaskowcowy, E – ropa naftowa, F – konwencjonalny gaz, G – gaz w złożach węgla

PGNiG uruchamia próbne wydobycie.

Szykuje się przełom w poszukiwaniach gazu łupkowego w Polsce. Rosną też szanse na jego przemysłowe wydobycie.

Z łupkami wiązane są duże nadzieje.  Gdyby można było wydobyć tylko 1 procent, z prognozowanych przez Amerykanów należących do nas zasobów, przez pięć lat Polska nie musiałaby importować gazu. PGNiG jest potentatem w liczbie posiadanych koncesji na gaz łupkowy w Polsce. Równolegle prace prowadzi ok. 30 firm z kraju i zagranicy.

 

(Rzeczpospolita)

Be Sociable, Share!

Dodaj komentarz

stat4u