Oddziaływania nieantagonistyczne


 

 

   SYMBIOZA – jest to taki rodzaj wzajemnych zależności pomiędzy organizmami różnych gatunków, z     których oba organizmy mają korzyści. Specjalnym rodzajem symbiozy jest mutualizm czyli taka               symbioza mutualistyczna, w której dwa gatunki są ze sobą nierozerwalnie powiązane i nie mogą w             oderwaniu od siebie prawidłowo funkcjonować.

Przykłady symbiozy:

  • Mikoryza czyli symbioza drzew z grzybami,
  • Symbioza glonów z grzybami- porosty,
  • Symbioza mrówek z Ameryki Południowej i grzybów – mrówki zapewniają grzybom bezpieczeństwo, grzyby dają mrówkom pożywienie
  • Mutualizm pomiędzy bakteriami jelitowymi i roślinożercami,
  • Mutualizm obligatoryjny pomiędzy rośliną- jukką włóknistą a gatunkiem motyla z rodzaju Pronuba jedynie motyl tego gatunku może zapylać jukkę, składa on jaja i tylko w zalążni kwiatów jukki.

PROTOKOOPERACJA

Protokooperacja to współżycie dwu gatunków czerpiących korzyści ze swojej obecności, ale jednocześnie nie będących całkowicie od siebie uzależnionymi.Każdy z nich może przeżyć bez swojego partnera.

Przykładami protokooperacji są między innymi:

  • Współżycie ukwiału i raka pustelnika- raka chronią parzydełka ukwiału, ukwiał zyskuje transport, może też korzystać z resztek pokarmowych pozostawionych przez raka.
  • Protokooperacja bąkojada i nosorożca- ptak czyści skórę nosorożca z pasożytów uzyskując tym samym pożywienie.
  • Protokooperacja mrówek i mszycy – mrówki bronią mszyc przed drapieżnikami a w zamian żywią się wydzieliną z ich odwłoków.

KOMENSALIZM

Komensalizm jest to interakcja w której jedna strona (komensal) odnosi korzyści a druga ani na tym nie traci ani nie zyskuje.

Przykładami komensalizmu są między innymi interakcje pomiędzy drzewami i epifitami, rekinami i drobnymi rybami, mrówkami a rybikami albo rakiem pustelnikiem a ukwiałami.

Be Sociable, Share!

Dodaj komentarz

stat4u