Oddziaływania antagonistyczne

Oddziaływania antagonistyczne są to takie interakcje pomiędzy osobnikami różnych gatunków, w których przynajmniej jedna z populacji ma straty, natomiast druga albo jedynie na tym nie traci albo również odnosi korzyści.

Rodzaje oddziaływań antagonistycznych:

KONKURENCJA

Konkurencja ( zachodzi między osobnikami o tych samych wymaganiach życiowych) – jest to taka interakcja pomiędzy gatunkami, w której dwie populacje konkurują ze sobą o cenne dla nich zasoby środowiska. Dzieje się tak ponieważ nisze ich życia nakładają się na siebie lub są bardzo zbliżone. Konkurencja musi zakończyć się zaniknięciem lub dużym ograniczeniem populacji jednego z konkurujących gatunków. Może również doprowadzić do rozejścia się nisz obu populacji poprzez zróżnicowanie się ich cech. Np. antylopa, zebra, bawół.

DRAPIEŻNICTWO

Jedna z populacji przynosi szkodę drugiej, a sama w ten sposób czerpie korzyści.

Drapieżniki spełniają w danym ekosystemie ważną funkcję. Regulując liczebność populacji, którymi się żywią przyczyniają się do utrzymania równowagi w ekosystemie. Polując eliminują najczęściej osobniki najsłabsze, chore (funkcja sanitarna drapieżników).

Drapieżca jest gatunkiem, który zakłóca lub zmienia równowagę w ekosystemach.

PASOŻYTNICTWO

Pasożytnictwo, to rodzaj powiązań między dwoma gatunkami, w których jeden gatunek żywi się kosztem drugiego gatunku nie powodując jego śmierci.

Istnieją pasożyty fakultatywne, czyli takie, które mogą przeżyć bez żywiciela oraz pasożyty obligatoryjne, które bez żywiciela giną.

Wyróżnia się pasożyty zewnętrzne, które żywią się tkankami zewnętrznymi oraz pasożyty wewnętrzne, które żerują wewnątrz organizmu pasożytniczego. Do pasożytów zewnętrznych zalicza się między innymi pchły, wszy, kleszcze i pijawki. Pasożyty wewnętrzne to np. owsiki, glisty, tasiemiec, lamblie, włosień czy ameba. Pasożyty wewnętrzne są w wielu przypadkach bardzo niebezpieczne dla zdrowia a nawet i życia żywiciela.

ALLELOPATIA

Alleopatia jest to hamowanie wzrostu innych gatunków poprzez wydzielanie do gleby przez gatunki allelopatyczne substancji chemicznych, które działają szkodliwie na gatunki o zbliżonych wymaganiach pokarmowych. Zdolność taką mają grzyby z rodzaju penicillum oraz orzech włoski.

AMENSALIZM

Amensalizm to oddziaływanie, w którym populacja jednego gatunku hamuje rozwój drugiej populacji, nie ponosząc strat i nie czerpiąc z tego żadnych korzyści. Przykładem jest brzoza wydzielająca substancje działające niekorzystnie na sosnę.

Be Sociable, Share!

Dodaj komentarz

stat4u