Transgenetyczna żywność. Za i przeciw.

Organizm transgeniczny- co to takiego?

W każdym organizmie , a konkretnie w jego jądrze znajduje się kompletna informacja na temat jego budowy i czynności życiowych Wzór takiego życia  zapisano za pomocą fragmentów DNA – genów .Kompletna informacja genetyczna zawarta jest w jądrze komórkowym- haploidalnym zestawie chromosomów  zwanym genomem.

Organizmy transgeniczne  są wyższymi organizmami, do genomu których wprowadzono nowy gen czyli transgen.  Wprowadzony gen jest  wbudowany na stałe do  genomu i przekazywany zgodnie z prawami genetyki następnym pokoleniom.

Organizmy transgeniczne to rośliny jedno lub dwuliścienne, surowiec do produkcji żywności Pierwszą rośliną transgeniczną był tytoń otrzymany w 1984roku.

Na czym polega transformowanie roślin?

Proces polega na wprowadzeniu do komórki  roślinnej obcego fragmentu DNA /może ona pochodzić od mikroorganizmów, zwierząt lub innych roślin/.Wprowadzone obce  DNA  musi się włączyć do genomu rośliny a wprowadzona cecha musi być dziedziczona. Rośliny ,które zyskały na drodze transformacji genetycznej uzyskały nieznane im wcześniej cechy ,to rośliny transgeniczne.

Jakie cechy są najczęściej modyfikowane?

Najczęstsze modyfikacje obejmują takie cechy jak:

  • Odporność na wirusy,
  • Odporność na grzyby,
  • Odporność na herbicydy,
  • Odporność na owady.

Czym jest manipulacja genetyczna?

Najczęściej wyróżniamy trzy podstawowe metody manipulacji genetycznej prowadzące do uzyskania żądanych cech  :

  • Zmiana aktywności genów występujących w danym organizmie.Metodę tę wykorzystano w produkcji pomidora , który pierwszy został dopuszczony do sprzedaży  w 1994 roku jako GMO. Zmniejszono aktywność  genu odpowiedzialnego za dojrzewanie i mięknięcie- zmodyfikowany pomidor lepiej znosi transport.
  • Wprowadzenie dodatkowego własnego genu do organizmu .Ta metoda powoduje zwielokrotnienie danej cechy. Szybszy wzrost zwierząt a więc szybszy przyrost masy, wyhodowanie krów i kóz o lepszej mleczności
  • Tworzenie  organizmów o układach nieistniejących  w naturze. W tym celu do macierzystego organizmu wprowadza się gen od innego gatunku;

a)roślinne z roślinnymi ,np. do genomu soi wprowadza się gen białka orzeszka ziemnego i otrzymuje się soję o smaku orzeszków;

b)geny roślinne ze zwierzęcymi np. do genu tytoniu wprowadza się gen robaczka świętojańskiego i otrzymuje się „świecący tytoń”;

c)geny zwierzęce ze zwierzęcymi np .do genomu kozy wprowadzono gen pająka ,uzyskując mleko kozy z białkiem o bardzo długich mocnych niciach co wykorzystano w produkcji kuloodpornych kamizelek.

Czy w Polsce uprawia się rośliny transgeniczne?

Koncentrujemy się jedynie na badaniach. Przodują w tym SGGW i IHAR/Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin/.Doświadczenia dotyczyły kukurydzy, ziemniaków,buraków pastewnych i rzepaku.

Be Sociable, Share!

Dodaj komentarz

stat4u