Regulamin

Regulamin

REGULAMIN KONKURSU EKOLOGICZNEGO EKOLEUM.pl

1. Konkurs Ekologiczny Ekoleum.pl, zwany dalej „Konkursem”, organizowany jest przez portal Ekoleum.pl, zwany dalej „Organizatorem”, przy współpracy ze spółką Poszukiwanie Nafty i Gazu, Gazownią Krakowską, Fundacją PGNiG im. Łukasiewicza oraz Zespół Szkół PGNiG im. Walerego Goetla.

2. W Konkursie mogą brać udział uczniowie ostatniej klasy gimnazjum.

ZGŁOSZENIA

3. Zgłoszenia uczestników do Konkursu, dokonują wyłącznie nauczyciele prowadzący według instrukcji zawartych w PAKIECIE STARTOWYM.

4. Zgłoszenie następuje automatycznie w chwili wypełnienia przez uczestnika Konkursu formularza rejestracyjnego i wypełnieniu testu eliminacyjnego online.

5. Nauczyciel przeprowadzający eliminacje do Konkursu (tym samym zgłaszający uczniów) jest zobowiązany przed dokonaniem zgłoszenia zapoznać się z instrukcjami opisanymi w Pakiecie Startowym oraz niniejszym Regulaminem.

6. Pakiet startowy to zbiór instrukcji dla nauczyciela-opiekuna pozwalający na prawidłowe przeprowadzenie eliminacji do Konkursu Ekoleum.pl. Pakiet startowy zawiera jedynie informacje porządkowe i organizacyjne dla nauczyciela opiekuna. Pakiet Startowy może zostać przekazany nauczycielowi-opiekunowi z ramienia szkoły w formie papierowej lub elektronicznej.

7. Zgłoszenie w formularzu zawiera klauzule o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

8. Do etapu szkolnych eliminacji on-line zostaną dopuszczeni wszyscy chętni uczniowie ostatniego roku gimnazjum.

9. Nauczyciel-opiekun może w przypadku stwierdzenia niesamodzielnej pracy podczas eliminacji wewnątrzszkolnych, zgłosić Organizatorowi Konkursu uczestników, których należy skreślić z listy osób zgłoszonych z jego szkoły.

10. Nauczyciel-opiekun oraz uczestnik będzie poinformowany drogą mailową o wynikach eliminacji, a w wypadku zakwalifikowania się do konkursu uczestnika/ów, o szczegółach organizacyjnych w związanych z finałami.

11. Przystąpienie do Konkursu nie wymaga żadnych opłat wpisowych, ani jakichkolwiek opłat.

12. Nagrody dla finalistów, za zajęcie pierwszych 5 miejsc fundowane są przez organizatorów.

HARMONOGRAM OLIMPIADY

11. Olimpiada będzie przeprowadzona według następującego harmonogramu:

ELIMINACJE WEWNĄTRZSZKOLNE – TESTY ONLINE

1 lutego 2012 r. – rozpoczęcie eliminacji wewnątrzszkolnych Konkursu EKOLEUM.pl

26 marca r. – zakończenie etapu eliminacji i ogłoszenie wyników

WIELKI FINAŁ

31 marca 9:00-12:00 – Finały

31 marca 13:00-15:00 – konferencja ekologiczna i wręczenie nagród

12. Organizator zastrzega sobie prawo zmian w harmonogramie Konkursu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

13. Prawo do wiążącej i ostatecznej interpretacji zapisów Regulaminu przysługuje Organizatorowi lub Jury.

14. Organizator lub Jury może dokonywać zmian w Regulaminie, które stają się obowiązujące z chwilą opublikowania na portalu ekoleum.pl.

15. Organizator może w każdym momencie usunąć uczestnika z Konkursu w przypadku rażącego łamania zasad regulaminowych oraz działań niezgodnych z prawem lub szkodzących organizacji Konkursu.

16. Serwis ekoleum.pl i ankiety eliminacyjne online zostały zoptymalizowane pod rozdzielczość 1024×768, systemy operacyjne Windows 98, 2000, XP, Win 7, Mac OS X, Linux oraz przeglądarki Opera 9.0, FireFox 3.0+, IE 8.0+, Google Chrome. Dla prawidłowego działania serwisu użytkownik musi mieć zainstalowany plugin Adobe Flash Player w wersji 8 lub nowszej oraz przeglądarka musi posiadać włączoną obsługę plików cookies. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie serwisu w przypadku wykorzystania przez uczestników sprzętu i oprogramowania o innych konfiguracjach niż opisane powyżej oraz nie odpowiada za problemy techniczne zaistniałe po stronie użytkownika, w tym przerwy lub zakłócenia związane z działaniem Internetu lub zasilania.

Be Sociable, Share!

Dodaj komentarz

stat4u